4 خرداد روز دزفول، مقاومت و پایداری

چهارم خرداد سالروز مقاومت مردم دزفول برابر موشک باران عراق در جنگ تحمیلی است که موجب شد این روز، روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم رسمی کشور ثبت و دزفول به عنوان پایتخت مقاومت ایران نامگذاری شود .دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?