اردو طبیعت گردی

اردوی یک روزه طبیعت گردی دانش آموزان دهم و یازدهم

اردوگاه حبیب همراه با بازی های جمعی، طبخ غذا به صورت گروهی، مسابقه والیبال، پینگ پونگ، اسکیت و …دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?