Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

درباره ما 

تهران

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

<p>[zt_google_map address="https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87%E2%80%AD/@35.7735518,51.3666061,13z/data=!4m5!3m4!1s0x3f8e07dd1a78358b:0xc4cf9f86ff729f4b!8m2!3d35.7860002!4d51.3699675" height="300" width="500" type="roadmap" zoom="14" color="#ffffff" saturation="color"][/zt_google_map]</p>

درباره ما

آموزشگاه های زنجیره ای آتیه سازان (فرتاک سپنتا) تا کنون با راه اندازی سه شعبه در تهران و نیز مدرسه دخترانه آتیه گامی بلند در زمینه فردایی بهتر برای فرزندان شما برداشته و هدف ما بهتر شدن می باشد.

ورود به سایت

ورود به سیستم LMS

تماس با ما

info@atiyeh.co

شماره تماس های شعب

شعبه یک 09917813727 - 09923962344

شعبه دو 66530292- 66556961

شعبه سه 44461345 - 44417483