15 آبان جشن میانه پاییز

مناسبت ها و رخداد های ۱۵ آبان روز ۱۵ آبان ۱۴۰۳ هجری خورشیدی در تقویم رسمی کشور روز جشن میانه پاییز است. این جشن یکی از جشن های ایران باستان می باشد. البته جشن میانه پاییز بیشتر کارکردی آیینی دارد و ریشه در سنت های ایران مزدیسنایی دارد.
علاوه بر این مناسبت این روز، روز پیشگیری سوء استفاده از محیط زیست در جنگ است


دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?