14 آبان روز فرهنگ عمومی

امروز 14 آبان در تقویم کشور ما به نام روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است و به همین مناسبت قصد داریم شما را با فرهنگ عمومی بیشتر آشنا کنیم.

 

 

14 آبان روز فرهنگ عمومی

فرهنگ را می توان یک پدیده عام برشمرد چرا که از دیرباز تا به حال تمام انسان هایی که در نقاط مختلف دنیا زندگی کرده اند دارای یک فرهنگ خاص بوده و هستند بنابراین نمی توان فرد یا گروهی را در جامعه یافت که فاقد فرهنگ باشد. ولی از آنجایی که جوامع مختلف و اقوام به طور یکسان در رفع نیازهای خود پیش نمی روند پس می توان گفت که هر کدام دارای فرهنگ خاصی میباشند از این رو می توانید به سادگی متوجه شوید که تنوع فرهنگی در جوامع مختلف کاملاً مشهود است.

روز فرهنگ عمومی

روز فرهنگ عمومی

 دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?