سمیه محمدحسینیمؤسس و مدیر عامل

icons8-name-641
زمینه های تخصص
  • مدیریت آموزشگاه
  • توسعه ساختار های آموزشی
  • ارتقاء سطح زبان مجموعه ها
تحصیلات
  • کارشناسی ارشد زبان
کمک نیاز دارید?