ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فستیوال زبان

 

 

 جشنواره غذای سالم  مربوط به درس زبان انگلیسی که به همراه دبیران مربوطه

در  آذر و  دی ماه 1398 که توسط دانش آموزان پایه های 7 و 8  برگزار گردید.

در این جشنواره دانش آموزان  درباره تغذیه سالم خود به زبان انگلیسی توضیحاتی ارایه دادند.