عمومی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

می شتابیم به سوی نماز

بندگی کردن برای خدایی به این بزرگی و مهربانی که سراسر بخششایست بسیار لذت بخش است.

خصوصا برای ما   که به عبادت خداوند ار ج می نهیم و همواره تلاش می کنیم تا با پرستش او از یادش غافل نشویم و حق بندگیمان را به جای آوریم.

بنابراین با توجه به برنامه ی مذکور همواره در مدرسه مان ذکر خدا جاری است و دانش آموزانمان به سوی نماز و بندگی خداوند می شتابند.

نماز خواندن آن هم در مدرسه و جماعت باعث می شود تا در این صف های فشرده ی نماز همبستگی را بببینیم واین که انسان هایی مثل ما همگی یک جور با خدای عالم را و نیاز می کنند و این چقدر انرژی بخش است.

در دنیایی که دشمنان اسلام تلاش می کنند تا چهره ی این دین مهربانی را مکدر کنند خوب است تا با هشیاریمان نگذاریم که نقشه هایشان عملی شود و با صفوف هر چه منظم تر و کامل تر به نماز می ایستیم و همبستگیمان را محکم تر می کنیم.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انتخابات شورای دانش آموزی

وامرهم شورابینهم

 با عنایت به هدف از تشکیل شوراها در مدارس که در راستای زمینه سازی جهت مشارکت ملی و حضور فعال دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری ها تدوین گردیده است.

بسیاری از فعالیت ها و تصمیم گیری  را می بایست به دانش آموزان واگذار نمود تا موجبات جلب اعتماد، مسئولیت پذیری بیشتر و ظهور فعالیت خودانگیخته و مسئولانه در آنان گردیده و قادر به کسب مهارتها و توانمندی های گوناگون دینی اقتصادی و اجتماعی در آینده شوند.

پس از دریافت بخشنامه مربوط به انتخابات شورای دانش آموزی ستاد انتخابات شورای دانش آموزی متشکل از مدیریت محترم مدرسه، مربی تربیتی، معاونین و نماینده معلمان در دفتر مدرسه تشکیل شد. در این جلسه برنامه ریزی کاملی برای برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات اتخاذ گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آشنایی با محیط مدرسه

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

روز دانش آموز  

روز بزرگداشت مقام دانش آموز با سخنرانی مدیر محترم و مربی تربیتی با هدف ایجاد بینش اسلامی _ میهنی و ... در مخاطبان در مدرسه آغاز گردید.

 

بازدید از نمایشگاهی که در طول مسیر دانش آموزان تا کلاس ها از عکس ها، پوسترها و مطالب و مقالات مرتبط برپا شده بود به زیبایی و ایجاد روحیه نشاط دانش آموزان در این روز افزود. 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نقاشی (دیوارنگاری)

 

 

 

 

زیر مجموعه ها