کادر مدرسه

مدرسه غیردولتی متوسطه دخترانه آتیه با برخورداری از کادر آموزشی توانمند دارای تخصص در رشته آموزش متوسطه با بهره مندی از فناوری های آموزشی در تدریس افتخار دارد با استفاده از نیرو های متخصص و پژوهشگر در کنار نیروی جوان خلاق و مبتکر جهت پیشرفت تحصیل همراه با اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش و پرورشی خلاقیت درجات رشد فکری و اجتماعی دانش آموزان را فراهم آورد.

مدیرعامل مجموعه مدارس

مدیرعامل مجموعه مدارس

مهندس سعید نایب نظر
مدیر مدرسه

مدیر مدرسه

سرکارخانم جامعی
معاون انضباطی

معاون انضباطی

سرکار خانم صدوری