ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اولیا گرامی با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع میرساند مطابق بخشنامه ارسالی فوق همه  مدارس ملزم به استفاده از پیام  رسان های  داخلی هستند.