عمومی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

اولیا گرامی با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع میرساند مطابق بخشنامه ارسالی فوق همه  مدارس ملزم به استفاده از پیام  رسان های  داخلی هستند.

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ضدعفونی کردن مدرسه

کلیه سطوح مدرسه با مواد ضدعفونی و الکل ضدعفونی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسابقات خوارزمی

"ادبیات"

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسابقات خوارزمی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بازاچه کارآفرینی

 

زیر مجموعه ها