ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


بچه ها با الگوي خواب متفاوت به دنيا مي آيند. بيشتر نوزادان دو تا چهار ماه زمان نياز دارند خوابشان تنظيم شود و تعداد اندكي از كودكان خوابشان هميشه سخت و مشكل خواهد ماند.
به همين دليل روش خواب مناسبي براي همه كودكان وجود ندارد. بنابر خلق و خوي كودكتان شما تعيين كننده روش خواب فرزندتان هستيد.

چه كارهايي نكنيم: -نوزادان تنها موجوداتي هستند كه ناقص به دنيا مي آيند و اغوش مادر رحم دوم آنهاست. اگر براي خوابيدن نيازمند آغوش شماست او را محروم نكنيد.

- براي مستقل شدن فرزندتان او را تنها نگذاريد تا با گريه به خواب برود. هورمون استرس به مغز در حال رشد نوزادان آسيب ميزند.

- هرگز نوزاد خود را به رختخواب خود نياوريد مخصوصا در چهار ماه اول كه احتمال سندرم مرگ ناگهان نوزادان وجود دارد. زماني كه به خواب رفت او را در تخت خواب خود بگذاريد.

- نوزاد را هرگز روي شكم نخوابانيد.

- بعد از پنج ماهگي بيشتر از يك وعده در نيمه شب به او شير ندهيد. از پنج ماهگي شير نيمه شب كودك به يك وعده ميرسد تا كودك بتواند شب بخوابد.

- با هر بار بيدار شدن نيمه شب نوزاد يا فرزند خود به او شير ندهيد. اين رفتار اشتباه باعث بيدار شدن متناوب نوزاد در نيمه شب خواهد شد.

- با هر نق زدن نوزاد او را بلند نكنيد وگرنه شرطي ميشود. سعي كنيد با زدن به پشتش و ارام كردنش كمك كنيد دوباره به خواب برود.

- خواب نوزاد ممكن است در نه ماهگي به هم بريزد. وعده شير او را زياد نكنيد يا او را به تخت خود نياوريد.

- بر خلاف نظريه عموم خوابيدن كودك در رختخواب والدين تاثير مثبتي در روان و رشد او نخواهد داشت. اين كودكان وابسته تر و مضطربنترند و بيشتر دچار اضطراب جدايي ميشوند.

- از تخت كودك براي تنبيه او استفاده نكنيد.

چه كنيم؟

- بهترين زمان جدا كردن اتاق نوزاد پنج ماهگيست. شير خوردن او به يك وعده رسيده. هنوز اضطراب جدايي شروع نشده، و كودك تا قبل از شش ماهگي احساسي به نام خشم را نميشناسد. مانيتورهاي صوتي يا تصويري وجود دارد كه به مادر اجازه ميدهد هر زمان اراده كند از امنيت فرزند خود مطمئن شود. اگر اتاق جدا نداريد رختخواب او جدا باشد.

 - به مرور به فرزندتان بياموزيد در تخت خود و با حضور شما به خواب برود. به پشتش بزنيد، برايش لالايي بخوانيد و كنارش بمانيد تا بخواب برود.

- از دو ماهگي قبل از خواب برايش كتاب بخوانيد.

- سعي كنيد عادت نكند در حال شير خوردن و زير سينه مادر به خواب برود. ميتوانيد بعد از شير پوشكش را عوض كنيد.

- خوابيدن را به صورت برنامه شبانه دربياوريد. برنامه مناسبي انتخاب كنيد كه بتوانيد بيشتر مواقع آنرا تكرار كنيد