• بازگشایی
  بازگشایی
 • تقدیر و تشکر از دبیران و کادر اداری
  تقدیر و تشکر از دبیران و کادر اداری
 • برترین های آتیه
  برترین های آتیه
 • انتخابات شورای دانش آموزی
  انتخابات شورای دانش آموزی
 • بهداشت و روان
  بهداشت و روان
 • افتخارات مدرسه سال تحصیلی 98-97
  افتخارات مدرسه سال تحصیلی 98-97
 • مسابقات سوارکاری
  مسابقات سوارکاری
 • نیروی انتظامی2
  نیروی انتظامی2
 • آزمایشگاه فیزیک
  آزمایشگاه فیزیک
 • برترین ها
  برترین ها
Slide background

پیش ثبت نام آغاز شد...

متوسطه دوره اول دخترانه آتیه (مبینا سابق)

جدیدترین اخبار

جدید ترین تصاویر

جدید ترین مقالات آموزشی