ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای ما خیلی مهمه احترام به والدین، مخصوصاً "پدربزرگ و مادربزرگ هامون"، به همین دلیل و به بهونه روز جهانی سالمند تصمیم گرفتیم تا پسرای عزیزمون در غالب یک چالش با نام "بوسیدن روی ماه" به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ هاشون برن و برای ما عکسِ یادگاریش رو ارسال کنن، خداروشکر که خوشحالی و دل خوشیتونو دیدیم پسرای عزیزِ آتیه
منتخبی از تصاویرش رو دعوت میکنیم ملاحظه بفرمایید

نوشتن دیدگاه