آدرس:
آدرس:پاتریس لوموبا

تهران
2
تلفن:
22067540-22067541-22061622
سایر اطلاعات:

کانال های مدرسه آتیه:

1- کانال عمومی مدرسه آتیه Atiyeh_co@

2- کانال مخصوص اولیای دانش آموزان دبستان پسرانه ی آتیه
https://telegram.me/joinchat/CbqrXD-Dw3NCKVNM9p2BkQ