ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به فرزندت نگو دستتو بده من گم نشی بگو دست همو  بگیریم تا همدیگرو گم نکنیم. تاهم به او شخصیت داده باشید وهم لجبازی نکند

کنترل و تذکر بیش از حدّ به کودک و نوجوان، تأثیر معکوس داشته و اعتماد به نفس آنها را از بین می برد.

برای تنبیه،کودک را دراتاق حتی برای1دقیقه زندانی نکنیدتابه کارهایش فکرکند، کودک به کارش فکر نمیکند،فقط خشمش بیشتر می شود

باخلافکاران همین کاررامیکنند ووقتی اززندان بیرون می آیند جری تروبدترمیشوند

درخیلی از موارد کارهای بد بچه هاراباید نادیده گرفت وتغافل کرد مثلا زمانی که حرف زشتی یادگرفت وبرزبان آورد

والدین باید مقتدرباشند، اقتدار یعنی آنقدر خوب ومهربان باشی که فرزندت تحمل ناراحتی ات را نداشته باشد

 

 

نوشتن دیدگاه