ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهادت سردار قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نماییم.   

نوشتن دیدگاه