ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در روز شنبه 31 شهریور ورود دانش آموزان کلاس اولی

در روز یکشنبه 1 مهر ماه ورود دانش آموزان اول تا ششم

در روز سه شنبه 3 مهر ماه ورد دانش آموزان پیش دبستان

در هفته اول  کارها به ترتیب زیر می باشد:

توزیع کتاب های درسی، لوازم التحریر، پک های آموزشی و درسی و ....

نوشتن دیدگاه