امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

📝 دوشنبه ۷ خرداد :📚ساعت ۸ الی ۱۰ ارائه ی کارنامه ی پایه ی سوم

📝سه شنبه ۸ خرداد :📚 ساعت ۸ الی ۱۰ ارائه ی کارنامه ی پایه ی پایه ی اول📚 ساعت ۱۰ الی ۱۲ ارائه ی کارنامه ی پایه ی دوم📚 ساعت ۱۲ الی ۱۴ ارائه ی کارنامه ی پیش دبستانی

📝 چهارشنبه ۹ خرداد :📚 ساعت ۸ الی ۱۰ ارائه ی کارنامه ی پایه ی چهارم📚 ساعت ۱۰ الی ۱۲ ارائه ی کارنامه ی پایه ی پنجم

نوشتن دیدگاه