امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شروع عملیات طرح جابربن الحیان

رواج بازیافت کاغذ در مدارس

1- جمع آوری کاغذ باطله

2- خیس کردن کاغذها در وان 

3-خمیری کردن کاغذ ها 

4-اضافه کردن محلول ها 

5- استفاده از چسب ها برای استحکام کاغذ 

6-خشک کردن خمیر و تبدیل آن به کاغذ بازیافتی