امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فلوراید تراپی  ( دهان و دندان ) همه ی دانش آموزان توسط کارشناس بهداشت در روز 19 آذر انجام شد.