Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

درباره ما 

روز کتاب و کتابخوانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ای یار مهربانم

تو بالی هستی برای پرواز بر فراز آسمان اندیشه ها...پرواز با تو پیوستن جاری وجود است به بیکران معرفت...

تو فرشته سان مرا از مرزهای سکوت و نادانی میرهانی و به دریای دانش و ساحل سعادت میرسانی تا نظاره گر اسرار بزرگ هستی باشم...

ای همصحبت تنهاییهایم!

وقتی لب میگشایی هزاران غنچه پاسخ بر دفتر ذهنم شکوفا میشود و سایه های پرسش از وجودم رخت بر میبندد....

با تو میتوان زندگی را شناخت...با تو میتوان خود را شناخت...با تو میتوان خدا را شناخت...

تبسمی بر لب.خنده ای یا آهی شوقناک باز تاب چیزی ست که در دستت داری.

ناگهان جمله ای به سرعت برق از جلو چشمانت میگذرد..دوباره برمیگردی و آن را میخوانی چقدر به دلت مینشیند

دوست داری درباره اش بیشتر فکر کنی بیشتر بدانی و بیشتر بخوانی

از این درگیری ذهنی لذت میبری..

لذت کشف و لذت خوشایند پیروزی

لذت باز کردن درهای بسته

لذت مطالعه و دانستن.......

 

 

روز کتاب و کتابخوانی بر دوستداران مطالعه مبارکباد

درباره ما

آموزشگاه های زنجیره ای آتیه سازان (فرتاک سپنتا) تا کنون با راه اندازی سه شعبه در تهران و نیز مدرسه دخترانه آتیه گامی بلند در زمینه فردایی بهتر برای فرزندان شما برداشته و هدف ما بهتر شدن می باشد.

ورود به سایت

ورود به سیستم LMS

تماس با ما

info@atiyeh.co

شماره تماس های شعب

شعبه یک 44210444 -44210002

شعبه دو 66530292- 66556961

شعبه سه 44461345 - 44417483